Τιμητικά Αγαλματίδια

  

Metal Art, Τιμητικά Αγαλματίδια από χαλκό και σίδερο

This work available only upon request!