Γυναίκα που χορεύει / Dancing woman

Φιγούρα γυναίκας που χορεύει / Dancing woman figurative sculpture

This work is not for sale!