Μπλε πόρτα - στο νησί / Village house - blue door

  

Ένα από τα πιο αγαπημένα μου θέματα, γιατί πίσω από κάθε πόρτα - παράθυρο κρύβεται μια ιστορία... / One of my favourite subjects because beyond every door - window lies a story... Γλυπτή πλάκα Stoneware / Stoneware sculpted plaque 30 x 32cm

This work is available, Contact the creator.