Πλάκα με ανάγλυφα σταφύλια / Sculpted grapes plaque

  

Κεραμική πλάκα με ανάγλυφα σταφύλια, πάνω σε σακούλα, με ξύλινη κορνίζα. / Sculpted ceramic grapes plaque on brown sack cloth with a wooden frame. Plaque (19x37cm), Frame (58x40.5cm).

This work is available, Contact the creator.