Είναι η πρώτη διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης της δημιουργικής και κατασκευαστικής κοινότητας της Κύπρου. Η ιστοσελίδα έχει ως σκοπό να αναδείξει το ταλέντο, την δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και την μοναδικότητα που μπορεί να αποφέρει η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων που αποτελούν την συνεχώς αυξανόμενη σε αριθμό κοινότητα. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο προώθησης για την κοινότητα έτσι ώστε να έρθουν πιο κοντά σε πιθανούς πελάτες, συνεργάσίες και επαγγελματικές ευκαιρίες. It is the first online social networking service for the local creative and manufacturing industry of Cyprus.

The site is intended to promote the talent, creativity and originality that occur amongst the constantly growing community.This platform can work as a promotional tool for these people to come closer to potential clients, collaborators and opportunities.