Θερμές ευχαριστίες!


Ευχαριστούμε την Ιερά Μητρόπολη Κυρηνείας για την αναφορά τους στον tellali στο ενημερωτικό τους δελτίο.


A big thank you to the Holy Metropolis of Kyrenia for mentioning tellalis in ther bulletin!