Μουσείο Λαϊκής Τέχνη Νίκος Σταμάτης / Πολιτιστικός όμιλος Βούρκα - Cultural group Vourka - Folk art museum

  

Η τέχνη του σκαρπάρη/τσαγκάρη The trade of skarparis known as the shoemaker

This work is not for sale!