Βρύση Αγία Ευδοκία / Ayia Evdokia fountain

  

Βρύση Αγία Ευδοκία Σύσκληπος / Ayia Evdokia Sisklipos fountain. Ακόμη μια βρύση φτιαγμένη από τον κ. Νίκο.

This work is not for sale!