παραδοσιακά στον αργαλειό/ work on loom

    

παραδοσιακά στον αργαλειό/ work on loom

This work is available, Contact the creator.