Χωρίς τίτλο / Untitled

  

Χέρια που κρατούν ένα λουλούδι - γλυπτό / Hands holding a flower - sculpture

This work is sold!